Modern 24 bites és 32 bites DAC-ok.
Bozó Balázs

 

Felhasznált irodalom:
[1]